Çevre Mevzuatları ve Çevre Sektörü Hakkında Bilgiler

İletişim ve Teklif Almak için Tıklayınız

Çevre Mevzuatları gereği yapılacak olan tüm işlemleri sürdüren şirketimiz; 2007 yılından beri yüzlerce başarılı projelendirme, mühendislik ve danışmanlık hizmetleriyle, Ülkemizde sektörün öncüsü olarak öne çıkmaktadır.

Şirketimiz; Madencilik Tesisleri, Enerji Üretim Tesisleri, İnşaat ve Altyapı Projeleri, Sanayi Tesisleri, Tarım ve Ormancılık Projeleri, Turizm Yatırımları, Su Kaynakları Projeleri, Deniz ve Kıyı Yapıları, Atık Geri Dönüşüm/Geri Kazanım Tesisleri, Petrol ve Gaz Altyapı Projeleri gibi bir çok yatırıma uygun şekilde ÇED Raporu ve Uluslararası Finans Kuruluşlarının kriterlerine göre ÇSED Raporu hazırlamaktadır.

Uzman Kadro: Deneyimli ve farklı meslek dallarından mühendislere sahip olan ekibimizle, Projelerimizde yatırıma özel olarak çalışan şirketimiz, iş bitirme ve sonuç alma mantığı ile hizmet sunar.
Resmi Yetkilendirme: Bakanlık Tarafından yetkilendirilmiş olan şirketimiz; Çevre mevzuatları gereği, sahip olduğunuz sorumlulukları başarıyla sürdürür.
Geniş Kapsamlı Hizmetler: Projeleriniz için yetkin kadromuzla, kapsamlı ve özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.
Sürdürülebilirlik Odaklı: Gelecek kuşaklarında refahını gözeterek sürdürülebilir ve ekonomik çözümler tasarlıyoruz.
İnovasyon ve Teknoloji: Projelerinize, deneyimli kadromuzun teknik bilgilerini ve yeniliklerini entegre ederek sektörde öne çıkıyoruz.
ÇEVTAŞ ile çalışmanın sizlere sağlayacağı değer hakkında daha fazla bilgi almak için şirketimizle iletişim sağlayabilirsiniz.
 • ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesi, projelerin çevreye olası etkilerini önceden belirlemek, değerlendirmek ve bu etkileri azaltmak için hazırlanan rapordur.
 • ÇSED: Çevresel Sosyal Etki Değerlendirmesi, projelerin sosyal ve çevresel etkilerini kapsamlı bir şekilde inceleyerek sürdürülebilirlik prensiplerine uyumunu sağlar.
 • Çevre Danışmanlığı ve Atık Yönetimi: Firmalara çevre yönetim sistemleri kurulumu, atık minimizasyonu, geri dönüşüm ve bertaraf stratejileri geliştirme konusunda uzmanlık sunar.
 • Çevre İzin ve Lisans: İşletmelerin çevresel regülasyonlara uygunluğunu sağlamak için gerekli çevre izinleri ve lisanslarının alınmasında danışmanlık hizmetleri sunar.
 • Çevresel Sürdürülebilirlik: İşletmelerin çevresel ayak izlerini azaltma, kaynak verimliliğini artırma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmalarına yönelik stratejiler geliştirir.
 • Kurumsal Çevre Eğitimi: Çalışanlara çevre bilinci, çevre yönetim sistemleri, sürdürülebilirlik prensipleri ve çevre mevzuatı hakkında eğitimler sağlar.
 • Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması: Şirketlerin karbon ayak izlerini ve sera gazı emisyonlarını hesaplayıp raporlamalarına yardımcı olur.
 • GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu: GRI, şirketlerin çevresel, sosyal, ve yönetişim performanslarını standartlarla raporlamalarını sağlayan bir çerçevedir.
 • Su ve Atıksu Yönetimi: Su kaynaklarının korunması, atıksu arıtımı ve yeniden kullanımı stratejileri geliştirerek su yönetimi konusunda çözümler sunar.
 • Yenilenebilir Enerji Yatırımları Projelendirmesi: Yenilenebilir enerji projelerinin planlama, izin süreçleri ve uygulama aşamalarında teknik ve danışmanlık hizmetleri sağlar.
 • Sıfır Atık Yönetimi Sistemi Anahtar Teslim Kurulumu: Atık minimizasyonu ve sıfır atık hedeflerine ulaşmak için işletmelere anahtar teslim atık yönetimi sistemleri kurar.
 • Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi: Su yollarının dip taraması sonucu çıkan malzemelerin çevreye zarar vermeden yönetilmesi ve bertarafı için çözümler sunar.
 • Madencilik Tesisi Yatırımları: Madencilik projelerinin çevresel etki değerlendirmeleri, izin süreçleri ve sürdürülebilir madencilik uygulamaları konusunda danışmanlık hizmetleri sunar.
 • Ölçüm ve Analiz İşlemleri: Çevresel parametrelerin ölçümü, analizi ve değerlendirilmesi konusunda teknik destek ve laboratuvar hizmetleri sağlar.
 • Çevresel Modelleme: Çevresel etkilerin ve kirlilik dağılımlarının bilgisayar modelleri aracılığıyla simülasyonunu yaparak çevresel yönetim stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Jeolojik ve Hidrojeolojik Etüt ve Etki Değerlendirmesi: Yer altı kaynaklarının araştırılması, su kaynaklarının korunması ve projelerin jeolojik etkilerinin değerlendirilmesinde uzmanlık sunar.
 • Çevre Hukuku Danışmanlığı: Çevre mevzuatına uyum, çevresel yükümlülükler ve yasal süreçler konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri sunar.
 • Harita ve Planlama (CBS): Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanarak çevresel analizler, alan yönetimi ve planlama çalışmaları için teknik destek sağlar.
 • Atık & Hurda İthalat ve İhracat İzinleri: Atık ve hurda malzemelerin ithalatı ve ihracatı için gerekli izin süreçlerinde danışmanlık hizmetleri sunar.
 • Biyoçeşitlilik Raporları: Biyoçeşitlilik raporları, türlerin durumunu, habitat koruma, ekosistem sağlığı ve çeşitlilik değerlendirmelerini içerir.

çed raporu

Sosyal Medya Hesaplarımız

1 Haziran 2024

Çevre Danışmanlık Firması

Çevre Danışmanlık Firmaları / Çevre Danışmanlık Firması / Çevre Firmaları Çevre danışmanlık firması ve çevre danışmanlığı hizmeti konusu, sıkça merak edilen konular arasındadır. Şirketimiz, T.C. Çevre, […]
29 Mayıs 2024

Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlayan Firmalar

Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlayan Firmalar Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlayan Firmalar; Paris İklim Anlaşması’nın uygulamaya alınması ile birlikte, ivme kazanan iklim değişikliği çalışmalarına Ülkemizde yer alan sanayicilerimizin entegre olmasıyla […]
29 Mayıs 2024

ÇED Gerekli Değildir Nedir? Nasıl Alınır?

ÇED Gerekli Değildir Nedir? “ÇED Gerekli Değildir” ifadesi, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği’nin Ek-2 listesinde yer alan faaliyetlere verilen bir ÇED raporu türüdür. Bu belge, işletmelerin […]
18 Mayıs 2024

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporları, bir projenin fiziksel, biyolojik, kültürel ve sosyoekonomik açılardan olası etkilerini öngören ve değerlendiren […]
18 Mayıs 2024

ÇED görüşü Nedir? ÇED Yazısı Nereden Alınır?

ÇED Görüşü Nedir? ÇED Yazısı Nereden Alınır? ÇED Başvurusu Nasıl Yapılır? Bu yazımızda ÇED görüşü nedir? ÇED yazısı Nereden Alınır? ÇED Yazısı Nasıl Alınır? ÇED Başvurusu […]
17 Nisan 2024

Hurda İthalatı Nedir? Nasıl Yapılır?

Hurda İthalatı Nedir?  Hurda İthalatı Nasıl Yapılır? Hurda ithalatı nedir? Hurda ithalatı Nasıl yapılır? gibi hurda ithalat hakkında sorulan sorular, hurda ithalatı yapmak isteyen yatırımcılar için […]
WhatsApp İletişim