Peyzaj Onarım Planları

Peyzaj Onarım Planı Raporu, inşaat ve işletme süreçlerinde doğal çevreye potansiyel olarak zarar verebilecek faktörleri önceden belirleyip bu zararları minimize etmek amacıyla hazırlanan akademik bir çalışmadır. Bu rapor, alanının uzmanı üniversite akademisyenleri tarafından, projenin çevresel ayak izini en aza indirgemek için detaylı bir şekilde oluşturulur. İnşaat ve işletme evrelerinde arazi üzerindeki morfolojik, hidrolojik değişiklikler, toprak yapısı ve bitki örtüsüne etkiler dikkatle incelenir. Bu süreçte, habitatların, bitki ve hayvan popülasyonlarının zarar görmesi, erozyon riskinin artması gibi olası sonuçlar değerlendirilerek, etkilenen alanların rehabilitasyonu ve kaybedilen biyoçeşitliliğin biyorestorasyon yoluyla yeniden kazandırılması hedeflenir.

ÇEVTAŞ; çevresel etki değerlendirme süreçlerinde, Hidroelektrik Santralleri (HES), Rüzgar Enerji Santralleri (RES), Güneş Enerjisi Santralleri (GES) gibi projeler için, ilgili bakanlıklar ve ulusal ile uluslararası finans kuruluşlarından talep edilen Peyzaj Onarım Planı Raporlarının hazırlanması konusunda, konusunda deneyimli akademik kadrolarla iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalarla, projelerin çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunması ve doğal yaşamın korunması amaçlanmaktadır.