Hakkımızda

ÇEVTAŞ ARAŞ. TEK. MAD. MÜH. MÜŞ. PEY. EĞİT. DAN. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

Hakkımızda;

ÇEVTAŞ, 2007 yılında Ankara’da kurulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED süreçleri ve Çevre izin yönetim hizmetleri için yetkilendirilmiştir. ÇED için “93 Numaralı Yeterlik Belgesi”ne ve Çevre İzinleri için  “Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi”ne sahiptir. Dinamik yapısıyla mühendislik çözümleri, danışmanlık ve çevreci projeler sunan bir şirkettir.

Yenilenebilir enerji ve çevre dostu projeleri başta olmak üzere, teknolojik yenilikleri takip ederek müşterilerine özelleştirilmiş, güncel ve verimli çözümler sunar. Müşteri memnuniyetini, kaliteyi ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak, profesyonel ve deneyimli ekibiyle projeleri titizlikle yönetir. Her projenin aşamasında yüksek kalite standartlarına ulaşarak müşteri ve iş ortaklarının beklentilerini karşılar.

Türkiye’nin iş deneyimi açısından en zengin çevre şirketlerinden biri olarak, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, ulusal ve uluslararası firmalara mühendislik, projelendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Şirketimiz, en uygun çözümleri en hızlı ve en ekonomik yollarla sunarken, çevresel etkileri en aza indirgeyen yöntemleri tercih etmektedir. Bu yaklaşımıyla, güvenilirlik, saygınlık, istikrar ve liderlik değerlerini her sektörde temsil etmeyi hedeflemekte, biriktirdiği bilgi birikimi ve yüksek müşteri memnuniyeti sayesinde sektörde değerli bir konuma sahiptir.

Kalite standartlarından ödün vermeden hizmetlerini sürdüren firmamız, çevresel duyarlılık ve sürdürülebilirlik ilkelerini ön planda tutarak faaliyet göstermektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir şirket olma vizyonuyla, üstün sorumluluk ve kalite anlayışıyla hareket ederken, sürdürülebilir bir çevre oluşturma amacını her daim güncel tutmaktadır.

ÇEVTAŞ, sektörel bilinirliği ve sağladığı yüksek müşteri memnuniyeti ile sektördeki lider konumunu pekiştirmekte ve bu değerlerle faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimiz aşağıdaki konu başlıkları başta olmak üzere başarılı bir çok Mühendislik, Projelendirme ve Danışmanlık hizmetinde rol oynamaktadır.

 • ÇED ve ÇSED Raporları: Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Çevresel Sosyal Etki Değerlendirmesi raporları, projelerin çevre üzerindeki olası etkilerini analiz eder.
 • Coğrafi Bilgi Sistemi: Coğrafi verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi ve analiz edilmesi için kullanılan bir sistemdir.
 • Çevre Hukuku Danışmanlığı: Çevre mevzuatına uygunluk konusunda hukuki danışmanlık sağlar.
 • Çevre Danışmanlığı: Çevresel yönetim sistemleri ve politikalarının geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri sunar.
 • Çevre Eğitimi, Sıfır Atık Eğitimi ve Belgelendirmesi: Çevre bilincini artırmak ve sıfır atık hedeflerine ulaşmak için eğitim ve belgelendirme hizmetleri sunar.
 • Çevresel Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Projeleri: Sürdürülebilir çevre yönetimi ve yenilikçi çözümler üzerine projeler geliştirir.
 • Dünya Bankası Projeleri: Dünya Bankası finansmanı ile gerçekleştirilen çevresel ve sosyal projeler.
 • Çevre İzin ve Lisans: Çevresel faaliyetler için gerekli izin ve lisansların alınması süreçlerine yardımcı olur.
 • Çevre ve Atık Yönetimi: Atıkların azaltılması, geri dönüşümü ve uygun şekilde bertaraf edilmesi için yönetim stratejileri sunar.
 • Su ve Atıksu Yönetimi: Su kaynaklarının korunması ve atıksuların arıtılması konusunda çözümler üretir.
 • Çevre Yönetim Planı: Bir işletmenin çevresel performansını iyileştirmek için stratejiler ve eylem planları içerir.
 • Çevresel Modelleme: Çevresel süreçlerin ve etkilerin bilgisayar modelleri aracılığıyla simülasyonu.
 • Endüstriyel Atık Yönetim Planı: Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan atıkların yönetimi için planlar geliştirir.
 • Yenilenebilir Enerji Tesisi Yatırımları Hizmetleri: Rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler için yatırım danışmanlığı sağlar.
 • Madencilik Tesisi Yatırımları Hizmetleri: Madencilik projeleri için yatırım planlama ve yönetim hizmetleri sunar.
 • Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi: Deniz veya nehir yataklarından çıkarılan malzemelerin çevreye zarar vermeden yönetilmesi.
 • ÇED İzleme ve Danışmanlığı: ÇED sürecinin uygulanması, izlenmesi ve raporlanması üzerine danışmanlık sağlar.
 • Ekosistem Değerlendirme Raporu: Bir alanın ekosistem sağlığı ve biyolojik çeşitliliği üzerine detaylı analizler sunar.
 • Toprak Koruma Projeleri: Erozyon kontrolü, toprak kalitesinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı için projeler geliştirir.
 • BEKRA (SEVESO) Bildirimi: Tehlikeli kimyasalların kontrolüne yönelik Avrupa Birliği mevzuatına uygun raporlama.
 • Biyogaz Tesisi Projelendirilmesi: Organik atıkların enerjiye dönüştürüldüğü biyogaz tesislerinin tasarımı ve planlaması.
 • Mansap Su Kullanım Hakları Planlama Raporu: Su kaynaklarının yönetimi ve tahsis edilmesi üzerine stratejik planlar.
 • Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları: Projelerin sosyal yapı üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirir.
 • Kültürel Miras Yönetim Planları: Tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve yönetilmesi için planlar hazırlar.
 • Proje Tanıtım Dosyası: Projelerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan dökümanlar.
 • GSM Ruhsat İşlemleri: Mobil iletişim hizmetleri için gerekli lisans ve izinlerin alınması.
 • GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu: Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) standartlarına uygun sürdürülebilirlik raporları.
 • Atık İthalat ve İhracat Belgesi: Atıkların uluslararası taşınması için gerekli yasal belgeler.
 • Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması ve Raporlanması: Kurumların karbon emisyonlarının hesaplanması ve azaltılması stratejileri.
 • Kurumsal Su Ayak İzİ Hesaplanması ve Raporlanması: Su kullanımının ve etkilerinin değerlendirilmesi.
 • Kübaj Hesabı: Hacim hesaplamaları, özellikle inşaat ve madencilik sektöründe kullanılır.
 • GES Tesisi Anahtar Teslim Kurulum: Güneş enerjisi sistemlerinin tasarımından kuruluma kadar tüm süreçler.
 • Biyogaz Tesisi Anahtar Teslim Kurulum: Biyogaz üretim tesislerinin projelendirilmesi ve kurulumu.
 • Arkeolojik Projelendirme: Arkeolojik sit alanlarının korunması ve yönetimi için projeler.
 • Sağlık Etki Değerlendirmesi: Projelerin insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi.
 • Biyolojik Çeşitliliğin İzlenmesi ve Tespiti: Biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması için izleme ve araştırma çalışmaları.
 • Jeolojik ve Hidrojeolojik Etüt ve Etki Değerlendirmesi: Yeraltı kaynaklarının ve su yataklarının incelenmesi ve yönetimi.