Kümülatif Etki Değerlendirmesi Raporu

Kümülatif ÇED; Yatırımın yeri ve konusuna göre, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu düzenlemek yeterli olmayabilmektedir. Bu tür yatırımların değerlendirilmesi ve yönetilmesi için daha genel bir çerçeve geliştirmek gerekebilir. Sadece çevresel etkileri değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik, sağlık ve hukuki etkileri de içermelidir.

Şirketimiz bütün süreçlerde yatırıma uygun entegre hizmet verebilme kapasitesine sahiptir.

  • Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED)
  • Sağlık Etki Değerlendirmesi
  • Sosyal Etki Değerlendirmesi
  • Yöredeki Yaşam Tarzı Üzerİnde Doğacak Etkilerin Değerlendirmesi 
  • Mevcut ya da Gelecek İçin Planlanmış Diğer Yatırımlar İle Etkileşim Değerlendirmesi
  • Çevre Hukuku