Sulak Alan Yönetim Planları

Sulak Alan Yönetim Planı, sulak alanların korunması, akılcı kullanımı, ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesini amaçlayan, koruma, kullanım, araştırma, izleme ve denetim faaliyetlerini bütünsel bir yaklaşımla ele alan bir plandır. Sulak alanların doğal yapısının korunması, kirletilmemesi, biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik karakterlerin sürdürülmesi temel ilkeler arasındadır. Bu planlar, aynı zamanda sulak alanların rehabilite edilmesi ve mümkün olan durumlarda kurutulmuş alanların geri kazanımını da içerir.

Yaban Hayatı Geliştirme Planı ise, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayatı geliştirme sahalarındaki endemik türlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak talep edilen bir plandır. Bu plan, türlerin habitat ile ilişkilerini, yaşayış şekillerini, mevcut durumlarını ve sayımlarını inceleyerek, olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirir ve geçmiş planlarla kıyaslayarak durum analizi yapılmasını sağlar.