Harita, Planlama(CBS) ve Modelleme

Yatırım faaliyetin göre ilgili yazılımlar kullanılarak, PTD, ÇED, ÇSED, ÇSYP, Yönetim Planı, Çevresel ve Sosyal Araştırmalar, Teknik Raporlar, Biyolojik Çeşitlilik, Acil Müdahale Planları,  Madencilik ve Enerji Yatırımları gibi projelendirme aşamasında ihtiyaç duyulan, Modellemeler, harita altlıklarının oluşturulması, veritabanı tasarımları ve analizleri vb. hazırlanması ÇEVTAŞ kendi bünyesindeki kadrosuyla ve gerektiğinde Üniversitelerin ilgili bölümleriyle işbirliği yaparak hazırlamaktadır.

Hizmetlerimiz