Flora Fauna Etüt Çalışması

Biyolojik Çeşitlilik, bir bölgenin genetik yapısından tür çeşitliliğine ve ekosistemlerin bütünlüğüne kadar uzanan biyolojik kaynaklarının tamamını ifade eder. Bu zenginliğin korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, ülkemizin doğal mirasının gelecek nesillere aktarılabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Türkiye çapında biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımını temin etmek amacıyla gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilmiş ve çeşitli uluslararası anlaşmalara imza atılmıştır. Ulusal mevzuatımız ve uluslararası taahhütlerimiz çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlüklerinde “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” adı altında biyolojik çeşitliliğin detaylı bir envanterinin çıkarılması ve sürekli bir izleme mekanizmasının oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır.

ÇEVTAŞ olarak; Projelerin yürütülmesinde Bakanlık Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlükleri ile iş birliği yapmakta, alanında uzman mühendis kadromuz ve iş birliği içinde olduğumuz akademisyenlerle birlikte Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme Projelerine öncülük etmekteyiz. Projelerimiz, biyolojik çeşitliliğin mevcut durumunun belirlenmesi, tehdit altındaki türlerin tespiti, ekosistemlerin sağlık durumunun izlenmesi ve koruma stratejilerinin geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu çalışmalarla, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda ulusal ve uluslararası taahhütlerimizin yerine getirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.