madencilik projeleri, madencilik çed raporu, madencilik tesisi çed raporu

Madencilik Tesisi Yatırımları Projelendirmesi / Madencilik Faaliyetleri ÇED Raporu / Madencilik Yatırımları Danışmanlığı

ÇEVTAŞ; Madencilik Tesisi Yatırımlarında, Projelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri sunarak, 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili tüm çevresel mevzuatlar çerçevesinde, projenin her aşamasında kapsamlı destek sağlar. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmamız, madencilik çalışmaları için gerekli tüm izinlerin alınması ve sürecin yönetilmesinde uzman kadroya sahiptir.

Sürdürülebilir madencilik anlayışımızla, enerji ve suyu etkin kullanımı, atık azaltımı, doğa restorasyonuna katkı ve yerel topluluklarla işbirliği ile uzun vadeli değer yaratmayı hedefler. Bu yaklaşım, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek, çevresel ve sosyal sorumluluk ilkelerine dayalı, dengeli ve sürdürülebilir madencilik faaliyetlerini teşvik eder.

Madencilik faaliyetlerine başlamadan önce ÇED Raporu başvuru süreci kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, ÇEVTAŞ, madencilik sektörüne yönelik ÇED konusunda deneyimli personeli ile projelendirme ve danışmanlık aşamalarında derinlemesine bilgi birikimini kullanarak yatırımcılara kapsamlı destek sağlamaktadır.

Projelendirme, izin alımı, ve süreç yönetimi hizmetlerimiz arasında;

  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) hazırlanması, yönetimi ve sonuçlandırılması
  • Maden arama ruhsatı, maden arama faaliyet raporları, maden işletme izinleri, hammadde üretim izin belgesi, haritalama hizmeti, jeolojik rapor, jeoteknik rapor, hidrolojik rapor ve hidrojeolojik etüt raporu
  • Mülkiyet izinleri (orman, mera, hazine arazileri ve kamulaştırma),
  • İş yeri açma ve çalışma (GSM) ruhsatı,
  • Kapasite (Ekspertiz) raporu,
  • Çevre izin ve lisans yönetimi
  • Orman Rehabilitasyon Projesi
  • Doğaya yeniden kazandırma ve çevre yönetim planları,
  • Toprak koruma, peyzaj onarımı, maden atık yönetimi planları,
  • Madencilik ekosistem değerlendirme raporları

Sürecin başından itibaren, maden arama ruhsatlarından, faaliyet raporlarına, işletme izinlerinden, hammadde üretim belgelerine kadar gerekli tüm dokümantasyonun hazırlanması ve ilgili kurumlarla yazışmaları bizzat takip ederek, madencilik projelerinizin hızla ve yasalara uygun şekilde hayata geçirilmesine olanak tanımaktayız.

ÇEVTAŞ olarak, değişen mevzuata uyum sağlama ve sürekli danışmanlık hizmetleriyle projenizin sürdürülebilirliğini destekliyor, madencilik faaliyetlerinizin çevresel ve yasal gerekliliklere tam uyum içinde ilerlemesini sağlıyoruz. Projelerinizin başarıya ulaşmasında deneyimimiz ve uzmanlığımızla önemli bir rol oynuyoruz.