ÇED izleme ve İlerleme Raporu

ÇED izleme ve İlerleme Raporu

Yürürlükteki ÇED Yönetmeliği gereğince “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen projelerle ilgili olarak, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesi yasal bir zorunluluktur.

Aynı zamanda çevresel izleme çalışmaları, gerek yüksek miktarlarda çevre cezaları içeren Yasal Mevzuatlara uyulup uyulmadığının kontrolü ve gerekse gürültü, toz vb. çevresel konularda olabilecek şikayetlere cevap niteliği taşıması açısından Yatırımcı için önemli bir savunma mekanizmasıdır.

ÇEVTAŞ tarafından yapılan çevresel izleme çalışmaları; HES, JES, RES ve GES projeleri başta olmakta üzere alanlarındaki yatırımlarda detaylı ve kapsamlı bir şekilde yapılmakta, ölçüm ve analizlerle desteklenmekte ve süreç sorunsuz yönetilmektedir. Aynı zamanda Yatırımcıya bu süreçte Çevre Danışmanlık hizmeti, ÇEVTAŞ tarafından sağlanmaktadır.