Orman İzni Süreci ve Yönetimi

Orman izni ve yönetimi, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16., 17. ve 18. maddeleri uyarınca, ormanlık alanlarda gerçekleştirilecek faaliyetler için gerekli olan izinlerin alınması sürecinde, alanında uzman orman mühendisimiz tarafından hazırlanan projeler, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’ne sunulmaktadır. Firmamız, bu izin süreçlerinin her aşamasını yakından takip ederek, işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır. Firmamızın hazırladığı orman izin dosyaları, çeşitli enerji ve madencilik projeleri ile altyapı ve turizm tesisleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelere yöneliktir.

Orman izni; ilgili projelerin ve faaliyetlerin çevresel etkilerini minimuma indirgeyerek sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere detaylı bir şekilde hazırlanmaktadır. Firmamız, bu süreçte müşterilerine rehberlik ederek, gerekli tüm izinlerin zamanında ve eksiksiz bir şekilde alınmasını sağlar.

  • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Santralleri ve Tesisleri (HES,JES,GES,RES)
  • Sondaj Faaliyetleri
  • Maden Arama ve İşletme
  • Maden Alt Yapı ve Rehabilitasyon
  • Maden Tesisleri, Yol ve ENH
  • Enerji Nakil Hattı
  • Teknik Raporlar
  • Petrol ve Doğalgaz Arama ve İşletme
  • Turizm Tesisi