Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED Raporu / EK-1)

ÇEVTAŞ; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik Tebliği Kapsamında 93 numaralı “ÇED Yeterlik Belgesine” sahiptir. 

Şirketimiz; Madencilik Tesisleri, Enerji Üretim Tesisleri, İnşaat ve Altyapı Projeleri, Sanayi Tesisleri, Tarım ve Ormancılık Projeleri, Turizm Yatırımları, Su Kaynakları Projeleri, Deniz ve Kıyı Yapıları, Atık Geri Dönüşüm/Geri Kazanım Tesisleri, Petrol ve Gaz Altyapı Projeleri gibi bir çok yatırıma uygun şekilde ÇED Raporu ve Uluslararası Finans Kuruluşlarının kriterlerine göre ÇSED Raporu hazırlamaktadır.

çed raporu yeterlik belgesi

çed raporu yeterlik belgesi

Şirketimizde ki çalışmalar;

Çevre Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Harita Mühendisi, Hidrojeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Orman Mühendisi, Arkeolog, Biyolog, Şehir plancısı, Sosyolog, Kimyager, vb. farklı disiplinlerde uzmanlaşmış ekip tarafından yürütülmekte olup,  ayrıca yatırıma bağlı olarak Üniversitelerdeki Akademisyenlerle de ortak çalışılmaktadır.

Bakanlıklar, İl Müdürlükleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla olan süreç yakından takip edilerek, ÇED süreci titizlikle ve özenle yürütülmekte ve başarıyla sonuçlandırılmaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Belgesi / ÇED Raporu Türleri Nelerdir? 

Yönetmeliğe tabi projeler, bakanlık ve il müdürlükleri tarafından kapasite bilgileri ve faaliyet türlerine göre 3 Farklı Kapsamda değerlendirilebilir.

  • Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı / Raporu
  • Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir
  • ÇED Kapsam Dışı Belgesi / Raporu şeklindedir.

ÇEVTAŞ tarafından hazırlanan projeler için tıklayınız

Hizmetlerimiz – (incelemek istediğiniz konu başlığına tıklayınız.)