Jeolojik Etüt Raporu / Jeoteknik Etüt Raporu

Jeolojik Etüt Raporu – Jeoteknik Etüt Raporu, spesifik bir coğrafi alanın jeolojik karakteristiklerini derinlemesine inceleyen ve değerlendiren bir çalışmadır. Bu rapor, bölgenin yer altı yapısal koşullarına dair kritik verileri sunarak, söz konusu alanın yerleşim ve inşaat projeleri için potansiyel jeolojik risklerini ortaya koyar. Rapor, toprak kaymaları, sel baskınları ve zemin sıkışması gibi çeşitli jeolojik sorunların yanı sıra, bu sorunlara karşı alınabilecek önleyici tedbirleri de kapsamlı bir şekilde ele alır. Sunulan çözüm önerileri, inşaat tekniklerinin optimizasyonundan, zemin iyileştirme uygulamalarına ve yapısal tasarımlarda gerekli adaptasyonlara kadar geniş bir yelpazeyi içerir. Böylece, Jeolojik Etüt Raporu, projelerin doğal koşullara uygun bir şekilde planlanması ve uygulanması için temel bir rehber niteliği taşır.

Jeolojik ve Jeoteknik Etüt ve Etki Değerlendirmesi Çalışmaları

Jeolojik Etüt Raporu & Jeoteknik Etüt Raporu Uygulamaları

Jeolojik Etüt Raporu & Jeoteknik Etüt Raporu Uygulamaları

ÇEVTAŞ olarak, projelerin uygulanacağı bölgelerin jeolojik özelliklerini belirleyerek, projelerin güvenli ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla geniş kapsamlı mühendislik ve saha hizmetleri sunuyoruz. Projelerin zemin ve kayaç özellikleri üzerinde yapılacak detaylı incelemeler, uygun iyileştirme ve analizlerle projenin başarısını temel alır.

Firmamız, bu hizmetleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sunmaktadır.

Hizmetlerimiz

 • Jeolojik (Jeoteknik) Etüt Raporu
 • Jeoteknik Araştırma Sondajı ve In-Situ Testleri Çalışmaları
 • Numune Seçimi ve Laboratuvar Analizlerinin Organizasyonu
 • Zemin ve Kaya Kütle Karakterizasyon Çalışmaları
 • Şev Duraylılık Analizleri
 • Gerilme-Deformasyon Analizleri
 • Tahkimatlandırma Çalışmaları
 • Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Etki Değerlendirme Çalışmaları
 • Doğal Yapı Malzeme Araştırmaları
 • Jeofizik Etüt Çalışmaları
 • Sismik Tehlike Analizi Çalışmaları
 • Ulusal ve Uluslararası Standartlara Göre Değerlendirmeler ve Öneriler
 • Akademik Düzeyde Danışmanlık Hizmetleri