Yenilenebilir Enerji Yatırımları Projelendirmesi / ÇED Başvuru Dosyası Hazırlanması / Güneş Enerji Santrali (GES) Tasarım ve (EPC) Kurulumu

ÇEVTAŞ; Yenilenebilir Enerji Yatırımları sektöründe Mühendislik, Projelendirme ve Danışmanlık Hizmeti sağlamaktadır. ÇED Sürecinin ardından; ÇED izleme ve Danışmanlık hizmetide sağlanmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen Ön Lisans’tan Kesin Lisansa geçiş sürecinde yerine getirilmesi gereken işlemler, şirketimizin deneyimli ekibi tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Projelendirmesi

Hizmetlerimiz

EPDK Lisans Güncellemesi

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından enerji üretim, iletim, dağıtım ve ticareti yapabilmek için verilen lisansların güncellenmesi sürecini kapsar.
 • Mevzuat değişiklikleri, kapasite artırımı veya proje değişiklikleri
 • Güncelleme başvurusu, gerekli belgelerle birlikte EPDK’ya yapılır ve kurumun değerlendirmesi sonucunda lisans güncellenir.

Resmi Kurum Onayları

 • Projelerin yasalara uygun olarak geliştirilmesi için gereken çeşitli resmi kurum onaylarını içerir.
 • Bu onaylar arasında belediye, çevre ve şehircilik il müdürlükleri, tarım ve orman bakanlığı gibi kurumların izinleri bulunur.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Süreci Yönetimi

 • Projelerin çevre üzerindeki olası etkilerinin değerlendirilmesi ve bu etkilerin azaltılması veya yönetilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi sürecidir.
 • ÇED raporu, ilgili çevresel etkilerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması için hazırlanır.
 • Süreç, ÇED Hazırlanması, Yönetimi ve sonuçlandırılmasıdır.

İmar Planı Süreci Yönetimi

 • Projelerin gerçekleştirileceği alanların imar planlarına uygunluğunun sağlanması.
 • Gerekli durumlarda imar planı değişiklikleri için başvuruların yapılması ve onay süreçlerinin takibinin sağlanması.

Mülkiyet/Arazi İzin Süreçleri

 • Proje alanı içindeki arazilerin mülkiyet durumlarının düzenlenmesi.
 • Kamulaştırma, kira, satın alma gibi yöntemlerle arazi üzerinde gerekli hakların elde edilmesi.

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesi (YKİB) Süreçleri

 • İnşaata başlamadan önce alınması gereken yapı ruhsatı ve inşaatın tamamlanması sonrası elde edilen yapı kullanım izin belgesi sürecidir.
 • Yerel yönetimlerden alınan bu belgeler, inşaatın ve sonrasındaki kullanımın yasalara uygun olduğunu gösterir.

Enerji İletim Hattı İzinleri

 • Enerji üretim tesislerinden üretilen enerjinin iletim hatları aracılığıyla taşınması için gerekli izinler sağlanır.
 • Bu izinler, iletim hatlarının güzergahı, çevresel etkileri ve mülkiyet hakları gibi konuları kapsar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Onayı

 • Enerji projelerinin geliştirilmesi ve işletilmesi sırasında ETKB’ye başvurular gerçekleştirilir.
 • Bu onaylar, projenin ulusal enerji politikaları ve planlarına uygunluğunu değerlendirmektedir.

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Kapasite Raporu

 • Projelerin işletme aşamasında, ilgili iş yerinin faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan ruhsat alımı
 • Kapasite raporu, işletmenin üretim kapasitesini ve teknik yeterliliklerini gösteren belgelerdir.

Ornitoloji Değerlendirme Raporu

 • Özellikle rüzgar enerjisi projelerinde, projenin kuş popülasyonları üzerindeki olası etkilerinin değerlendirilmesi.
 • Rapor, kuş göç yolları ve yaşam alanları üzerindeki etkileri inceler ve gerekli koruma önlemlerini içerir.

Güneş Enerji Santrali (GES) Tasarım ve Kurulumu / EPC GES Kurulum / Anahtar Teslim GES

 • Ekipman Tedariki ve Montajı

 • İşletmeye Alma ve Bakım Hizmetleri

 • Enerji Dağıtım ve Entegrasyonu

 • Enerji Verimliliği Danışmanlığı

 

Detaylı bilgi  için şirketimizle ile iletişime geçebilirsiniz.