sıfır atık belgesi, sıfır atık belgesi nasıl alınır, sıfır atık belgesi başvuru, sıfır atık projesi

Sıfır Atık Yönetimi Sistemi Anahtar Teslim Kurulumu

 

Sıfır Atık Yönetim Sistemi Şeması

Sıfır Atık Yönetim Sistemi Şeması


Şirketimiz Tarafından İşletmelere yerleştirelen kumbaralar

Şirketimiz Tarafından İşletmelere yerleştirilen kumbaralar


Şirketimiz tarafından, işletmelere alınan sıfır atık belgesi örneği

Şirketimiz tarafından, işletmelere alınan sıfır atık belgesi örneği


Sıfır atık kapsamında, işletmelere sıfır atık eğitimi veriyoruz

Sıfır atık kapsamında, işletmelere sıfır atık eğitimi veriyoruz

Sıfır Atık Belgesi Nedir?

“Sıfır Atık”; döngüselliğe dayalı bir kaynak ve atık yönetimi yaklaşımıdır. Sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik eder ve kaynakların verimli kullanılmasını destekler. Sıfır atık, israftan kaçınmayı ve atığın önlenmesini, azaltılmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini savunur. Böylece sosyal dayanışmanın geliştirilmesi de dahil olmak üzere olumlu sosyo-ekonomik sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olabilir.

Sıfır Atık Kapsamına Giren İşletmeler Hangileridir?

Sıfır Atık Yönetmeliği” gereğince yönetmeliğe tabii olan işletmelerin, Sıfır Atık ve Atık Yönetimini sağlaması gerekmektedir.

Sıfır atık yönetmeliği kapsamında işletmelere sıfır atık belgesi zorunluluğu getirilmiştir.

Sıfır atık yönetmeliği kapsamında işletmelere sıfır atık belgesi zorunluluğu getirilmiştir.

ÇEVTAŞ olarak, işletmelere uygun biçimde çevre ve atık yönetim hizmetlerini vererek, işletmelerin sürdürülebilir sıfır atık felsefesini benimsemesini sağlıyoruz.

İşletmelere sıfır atık yönetmeliği kapsamında, sıfır atık belgesinin alınması için gerekli izinleri alıyoruz. İşletmelerin talebine göre alınması gereken kumbara teminini sağlıyoruz. Sıfır atık belgesi alındıktan sonra işletmenin danışmanlık hizmetleri sürdürüyoruz.

Sıfır Atık Yönetmeliğinde Belirtilen Kaç Seviye Vardır?

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ’nce Sıfır atık belgesi, temel, gümüş, altın ve platin olmak üzere dört seviyede düzenlenir.

Şirketimiz, işletmeler için sıfır atık sürecini anahtar teslim hizmeti olarak sunuyoruz. Sıfır atık yönetimi, Bir çok işletme tarafına, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığınca zorunluluk haline getirilmiş ve işletmeler için son derece önemli olup çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük katkı sağlamaktadır.

Sıfır Atık Belgesi alınması için ÇEVTAŞ olarak yaptığımız Hizmetler

  1. Yerinde Tespit: ÇEVTAŞ, işletmeniz için mevcut atık yönetimi süreçlerini analiz eder ve sıfır atık hedeflerine ulaşmaktırmak amacıyla öneriler sunar.
  2. Eğitim: Çalışanlara ve yöneticilere sıfır atık hedefleri ve uygulamaları hakkında detaylı eğitim verilir.
  3. Atık Değerlendirmesi: Atık üretimini ve bileşimini analiz eder ve hangi atıkların geri dönüştürülebileceğini belirler.
  4. Geri Dönüşüm Programları: Geri dönüşüm programlarını başlatır. Bu, sıfır atık kumbaralarının yerleştirilmesi, toplama süreçlerinin düzenlenmesi ve lisanslı geri dönüşüm tesisleri ile işbirliği yapılmasını içerir.
  5. Atık Azaltma Stratejileri: Atık üretimini azaltmak için stratejiler geliştirir. Bu, daha az ambalaj kullanımı, tek kullanımlık ürünlerin azaltılması gibi önlemleri içerir.
  6. Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Raporlaması: Atık azaltma ve geri dönüşüm ilerlemesi raporlanır.
  7. Sertifikasyon: Sıfır atık belgenizin bir an önce sisteme düşmesi açısından yapılması gereken bütün süreçler ve raporlamalar ÇEVTAŞ tarafından yapılmaktadır.
  8. Çevre Danışmanlık: Sıfır atık belgesi alındıktan sonra ÇEVTAŞ tarafından, işletmenin çevre mevzuatındaki kapsamınına göre çevre danışmanlık hizmetleri ve atık bertaraf süreçlerinin kontrolleri devam ettirilir.