Ornitoloji Raporu

Ornitoloji Raporu, projenin yer aldığı bölge ve çevresindeki kuş popülasyonları için kritik olan beslenme, dinlenme, geceleme, kışlama ve üreme alanları gibi önemli habitatları ve korunan bölge ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde inceler.

Bu rapor, projenin söz konusu habitatlar ve kuş popülasyonları üzerindeki potansiyel etkilerini analiz eder ve gerekli koruma önlemlerini önerir. Bu kapsamlı çalışma, alanında uzman üniversite akademisyenleri tarafından, ilgili disiplinlerde derinlemesine uzmanlık gerektiren akademik bir titizlikle hazırlanır.

ÇEVTAŞ, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçleri esnasında, projelerin çevresel duyarlılık açısından değerlendirilmesinde kritik öneme sahip olan Ornitoloji Raporlarının hazırlanmasında, bu alanda derinlemesine bilgi ve tecrübeye sahip üniversite akademisyenleri ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

Bu raporlar, ilgili Bakanlıklar ve hem ulusal hem de uluslararası finans kuruluşlarının projelerin çevresel sürdürülebilirliğini değerlendirme süreçlerinde talep ettiği temel belgeler arasında yer alır. Bu süreçte, projenin çevresel etkilerinin titizlikle değerlendirilmesini sağlayarak, kuş popülasyonlarının korunması ve sürdürülebilir ekosistemlerin desteklenmesi yönünde önemli bir rol üstlenir.