Su ve Atıksu Yönetimi

ÇEVTAŞ olarak, kaliteli yönetim prensipleri göz önüne alınarak verimli, ekonomik ve uzun ömürlü Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarımı ve Projelendirme‘leri yapıyoruz.

Müşterilerimizin karşılaştığı her türlü sorunu yerinde inceleyerek, detaylı analizler sonrasında işletmeye özgü çözümler geliştiriyoruz.

Atıksu arıtma sistemleri, evsel nitelikli ve endüstriyel nitelikli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her iki atık su kaynağı da deşarj edilmeden önce alıcı ortam deşarj standartlarına uygun hale getirilmesi gerekir. Belediyeler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili Çevre İl Müdürlükleri tarafından yakından takip edilen bu süreç, uyulması gereken zorunlu standartlara tabidir.

Numune alma ve analiz aşamalarını takiben, en ekonomik ve yüksek verimlilikte atıksu arıtma sistemi tasarımı ve projelendirmesini gerçekleştiriyoruz. Arıtma sistemlerimiz kullanıma hazır hale geldikten sonra, arıtma sistemlerinin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı hizmeti de sunmaktayız.