(ÇSED) Çevresel Etki ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Çevresel Etki ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) projelerinin hazırlanmasında, ÇEVTAŞ; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik Tebliği Kapsamında 93 numaralı “ÇED Yeterlik Belgesine” sahiptir.

Şirketimiz; Madencilik Tesisleri, Enerji Üretim Tesisleri, İnşaat ve Altyapı Projeleri, Sanayi Tesisleri, Tarım ve Ormancılık Projeleri, Turizm Yatırımları, Su Kaynakları Projeleri, Deniz ve Kıyı Yapıları, Atık Geri Dönüşüm/Geri Kazanım Tesisleri, Petrol ve Gaz Altyapı Projeleri gibi bir çok yatırıma uygun şekilde ÇED Raporu ve Uluslararası Finans Kuruluşlarının kriterlerine göre ÇSED Raporu hazırlamaktadır.

ÇSED projelerinin hazırlanması için gereken ÇED Yeterlik Belgesi

ÇSED Raporlarının hazırlanması için gerekli ÇED Yeterlik Belgesi

Şirketimiz, Çevresel Etki ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) projelerinde; ulusal ve uluslararası bankalar, kredi kuruluşları, Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Avrupa İmar ve Yatırım Bankası (EBRD), OPIC gibi finansal kurumlar tarafından belirlenen ulusal ve uluslararası usul, standart ve kriterlere uygun olarak finanse edilecek projelerin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirme konusunda uzmanlık sunmaktadır.

Bu kapsamda, projelerin olası çevresel ve sosyal etkilerini belirlemek, olumsuz etkilere yönelik önlemler almak, olumlu etkilere teşvik sağlamak ve projeye genel bir değerlendirme yapmak üzere şirketimizin uzman ekibi, projelerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak şekilde çevresel ve sosyal riskleri azaltma ve fırsatları maksimize etme konusunda kapsamlı projelendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Müşteri memnuniyetini esas alarak, çevre ve toplumla uyumlu projelerin tasarlanması ve uygulanması konularında kararlıyız.

ÇSED Nedir?

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) bir geliştirmenin potansiyel pozitif ve negatif etkilerini tanımlamak ve değerlendirmek, bu etkileri hafifletmek veya telafi etmeye yönelik eylemleri belirlemek ve geliştirme teklifi üzerinde yorum yapabilmeleri için halkı ve paydaşları bilgilendirmek için bir yöntemdir.

ÇEVTAŞ tarafından hazırlanan projeler için tıklayınız

Hizmetlerimiz