Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti ve İzlenmesi

Doğal dünyadaki canlıların benzersizlikleri ve bu organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşimleri, canlı çeşitliliği kavramını oluşturur. Türkiye, coğrafi konumunun sunduğu avantajlar, iklim, jeoloji, toprak ve su kaynakları gibi çeşitli ekolojik faktörlerin etkisiyle, zengin bir biyolojik çeşitlilik barındıran bir ülkedir.

Aynı zamanda kuş göç yollarının üzerinde olması ve buzul çağlarında birçok hayvan için sığınak görevi görmesi, Türkiye’yi bitki ve hayvan yaşamının çeşitliliği açısından öne çıkan bir konuma getirmiştir.Ancak dünya nüfusunun hızla artması, doğal kaynakların hızlı tükenmesi ve çevre kirliliği gibi sorunlar, ülkeleri ortak çözümler aramaya yönlendirmiştir. 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ihale yoluyla hizmet aldığı Biyolojik Çeşitlilik ve İzleme alanlarında Şirketimiz hizmet vermektedir.

Biyolojik çeşitliliğin tespiti ve izlenmesi için kullanılan temel yöntemler ve süreçler:

  1. Arazi Araştırması: Biyolojik çeşitliliği belirlemek için arazi çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar, farklı ekosistemlerde canlı organizmaların gözlenmesini içerir. Bu organizmaların türleri, sayıları ve dağılımları kaydedilir.

  2. Tür Tanımlama: Farklı canlı organizmaların türlerini tanımlamak ve belirlemek önemlidir. Bu, biyologlar ve doğa bilimciler tarafından özel eğitim ve araştırma gerektirir. Modern teknoloji, DNA analizi gibi yöntemlerle tür tanımlaması daha hassas hale gelmiştir.

  3. Örnekleme ve Veri Toplama: Biyolojik çeşitliliği izlemek için veri toplamak esastır. Bu, türlerin varlığını ve dağılımını anlamak için numune almak, fotoğraf çekmek ve veri tabanları oluşturmak anlamına gelir.

  4. Ekolojik Modelleme: Verilerin analizi ve anlamı, biyolojik çeşitliliğin ekosistemlere ve türlere olan etkilerini anlamamıza yardımcı olur. Ekolojik modelleme, biyolojik çeşitliliğin gelecekteki değişikliklerini tahmin etmemize yardımcı olur.

  5. Uzaktan Algılama: Uzaktan algılama teknolojisi, biyolojik çeşitliliği izlemek için kullanılır. Uydu görüntüleri, hava fotoğrafları ve sensörler, büyük alanlardaki çeşitliliği takip etmek için kullanılır.

  6. İzleme ve İzleme Ağı: Biyolojik çeşitliliği izlemek için genellikle izleme ağları veya koruma alanları kurulur. Bu alanlar, türlerin korunması ve çeşitliliğin izlenmesi için önemlidir.

  7. Koruma Çalışmaları: İzleme sonuçlarına dayalı olarak, biyolojik çeşitliliği korumak ve tehditleri azaltmak için gerekli aksiyonlar belirlenir. Bu, koruma alanlarının oluşturulması, yasadışı avlanmanın önlenmesi ve doğal yaşam alanlarının restore edilmesini içerebilir.

  8. Bilgi Paylaşımı ve Eğitim: Elde edilen bilgiler, kamuya ve karar vericilere aktarılmalıdır. Bu, halkın doğal yaşamın değerini anlamalarına ve biyolojik çeşitliliği korumaya yardımcı olur.