Hidrojeolojik Etüt Raporu / Hidrolojik Etüt Raporu

Hidrojeolojik Etüt Raporu, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerinde önemli bir rol oynar. Bu rapor, projelerin yeraltı ve yerüstü su kaynakları üzerindeki etkilerini inceleyerek, su kaynaklarının korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmasını amaçlar. Devlet Su İşleri (DSİ) bu raporun hazırlanmasını talep eder ve rapor, DSİ tarafından incelenir. Raporun değerlendirilmesi sırasında, projenin su kaynakları üzerindeki etkileri ve projenin uygulanacağı bölgenin hassasiyeti dikkate alınır.

Bu Rapor özellikle sondaj gerektiren projeler için zorunludur ve DSİ’nin onayı gereklidir. Rapor, projenin yer aldığı su havzasının sınırları, yüzey su akışı varlığı, yer altı suyu potansiyeli ve su seviyesi gibi faktörleri değerlendirir. Ayrıca, projenin çevresel etkilerini ve bu etkilerin nasıl azaltılabileceğini analiz eder. DSİ’nin incelemesi sırasında, olumsuz çevresel etkileri azaltmak için önerilen önlemlerin ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası veya doğrudan Hidrojeolojik Etüt Raporu içinde belirtilmesi istenebilir.

Hidrojeolojik ve Hidrolojik Etüt ve Etki Değerlendirme Çalışmaları

ÇEVTAŞ olarak, projelerin çevreye duyarlı bir şekilde geliştirilmesinde su kaynaklarının doğru değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktayız. Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi, projelerin su kaynaklarına etkilerinin önceden tespit edilmesi ve su kaynaklarının projeler üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik ve projelerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için hayati öneme sahiptir.

Bu bağlamda, mühendislik ve saha hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde sunarak, projelerin her aşamasında su kaynaklarıyla olan etkileşimin titizlikle değerlendirilmesini sağlıyoruz.

Hizmetlerimiz

 • Hidrojeolojik – Hidrolojik Etüt Raporu
 • Hidrosensus Çalışmaları
 • Kavramsal Modelleme Çalışmaları
 • 3 Boyutlu Nümerik Hidrojeolojik Modelleme Çalışmaları
 • Yeraltı Suyu Akım Modeli
 • Kirletici Taşınım Modeli
 • Susuzlaştırma Modeli
 • Su Bütçesi Belirleme Çalışmaları
 • Hidrojeolojik ve Hidrolojik Etüt ve Etki Değerlendirme Çalışmaları
 • Su Temini Araştırma ve Ruhsatlandırma Çalışmaları:
 • Su Sondajı Açma ve Akifer (Pompa-Slug) Testi Hizmetleri
 • Mühendislik Hidrolojisi Çalışmaları (Taşkın Hidrolojisi Çalışmaları)
 • Ulusal ve Uluslararası Standart ve Performans Koşullarına Göre Değerlendirmeler
 • Akademik Düzeyde Danışmanlık Hizmetleri
WhatsApp İletişim