Paydaş Katılım Planları

Paydaş Katılım Planı, PMI Programı kapsamında paydaşlarla nasıl iletişim kurulacağını ana hatlarıyla belirtir ve ilgili tarafların ve kuruluşların Karbon Piyasası Uygulama Ortaklığı programı hakkında endişelerini dile getirebileceği, geri bildirimde bulunabileceği veya şikayette bulunabileceği bir mekanizma içerir.

Paydaş Katılım Planı, PMI Programı’nın temel bir bileşeni olarak, projemizin başarısı için kritik öneme sahip olan paydaşlarımızla etkili bir iletişim kurma stratejisini kapsamlı bir şekilde tanımlar. Bu plan, projenin tüm evrelerinde paydaşların görüş ve ihtiyaçlarını dikkate almayı amaçlar ve Karbon Piyasası Uygulama Ortaklığı programımız hakkında bilgilendirme, katılım ve geri bildirim fırsatları sunar.

Planın amacı, programımızın amaçlarına ve hedeflerine ilişkin bilgi sağlarken, aynı zamanda paydaşların programımız üzerindeki etkilerini, endişelerini ve beklentilerini açıkça ifade edebilmeleri için bir platform oluşturmaktır. Bu, paydaşlarımızın programın planlama ve uygulama süreçlerine aktif olarak katılımlarını sağlayarak, onların seslerinin duyulmasını ve programın gelişimine katkıda bulunmalarını teşvik eder.

Paydaş Katılım Planı aşağıdaki unsurları içerir:

  • İletişim Stratejisi
  • Katılım Mekanizmalar
  • Geri Bildirim ve Şikayet Yönetimi

Bu planın uygulanması, paydaşlarımızın programımıza olan güvenini ve sahiplenmesini artıracak, aynı zamanda programın çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini optimize ederek sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaktır. Paydaş Katılım Planı, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sürekli iyileştirme ilkeleri üzerine kuruludur ve programımızın tüm aşamalarında paydaşların aktif katılımını teşvik eder.