Güneş Enerji Santrali (GES) Anahtar Teslim Kurulumu

ÇEVTAŞ olarak bütün süreçlerde hizmetinizdeyiz

Proje Planlaması: İlk adım, projenin planlanmasıdır. Bu, GES’in nereye inşa edileceği, ne kadar güç üreteceği, kullanılacak güneş panelleri ve diğer ekipmanların belirlenmesini içerir. Ayrıca, enerji üretiminin pazarlanması ve dağıtılması için stratejilerin geliştirilmesi gerekir. 

Arazi Seçimi ve İzinler: GES’in inşa edileceği arazi seçilmelidir. Bu seçim, güneş ışığına maruz kalma, çevresel etkiler ve yerel düzenlemelere uyum gibi faktörleri içerir. İnşaat için gerekli izinler ve ruhsatlar alınmalıdır.

Ekipman Seçimi ve Tedarik: Güneş panelleri, invertörler, montaj yapıları, izleme sistemleri ve diğer ekipmanlar seçilmeli ve tedarik edilmelidir. Kaliteli ve verimli ekipmanlar seçilmelidir.

İnşaat: İnşaat aşaması, güneş panellerinin montajı, elektrik altyapısının kurulması, güç dağıtım sistemlerinin inşası ve diğer bileşenlerin yerine getirilmesini içerir. İnşaat işi profesyonel bir inşaat ekibi tarafından gerçekleştirilmelidir.

İşletmeye Alma ve Testler: Tesis inşa edildikten sonra, tüm ekipmanların test edilmesi ve sistemin doğru şekilde çalıştığının doğrulanması gerekir. Güneş panellerinin düzgün bir şekilde enerji ürettiğinden emin olunmalıdır.

Enerji Bağlantısı: Üretilen elektriği grid sistemine bağlama işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu, elektrik şebekesine entegrasyonu içerir.

İşletim ve Bakım: GES’in düzenli olarak bakımı yapılmalıdır. Güneş panelleri temizlenmeli, ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmeli ve arızalar hemen giderilmelidir.

Enerji Pazarlama: Üretilen elektriğin pazarlanması ve satılması için gerekli adımlar atılmalıdır. Bu, enerji ürünlerinin satışı veya elektrik üretim sözleşmelerinin düzenlenmesini içerebilir.

İzleme ve Raporlama: GES’in performansı düzenli olarak izlenmeli ve veriler raporlanmalıdır. Bu, sistem verimliliğini optimize etmek için önemlidir.

Hizmetlerimiz:

  • Güneş Enerji Santrali (GES) Tasarım ve Kurulumu
  • Ekipman Tedariki ve Montajı
  • İşletmeye Alma ve Bakım Hizmetleri
  • Enerji Dağıtım ve Entegrasyonu
  • Enerji Verimliliği Danışmanlığı