Geçici Faaliyet Belgesi

Şirketimizce; İşletmeler için geçici faaliyet belgesi başvurusu yapılmakta ve kısa sürede sonuç alınmaktadır.

Çevre Yönetimi Hizmetleri  kapsamındaki diğer hizmetlerimizi incelemek için tıklayınız

Geçici Faaliyet Belgesi Nedir?

Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için Çevre İzni ve lisansı öncesi verilen belgedir.

Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri ve ekleri elektronik ortamda düzenlenir. Belge eklerinde, işletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalışma şartları ve diğer hususlar yer alır. İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir.

Geçici Faaliyet Belgesi İçin İstenilen Ortak Belgeler

  • ÇED Kararı
  • Sicil Gazetesi
  • Kapasite raporu
  • İş Akım Şeması ve Proses Özeti